Pasienter med Chiari 1

PASIENTER SOM HAR CHIARI I, HAR OFTE BESLEKTEDE LIDELSER SOM;

Syringomyeli; Er en lidelse hvor en spinalvæskefylt cyste eller syrinx formes inne i ryggmargens sentrale kanal. Den voksende syrinxen ødelegger senteret av ryggmargen. Noe som resulterer i smerter, svakheter og stivhet i ryggen, skuldre, armer og ben. Andre symptomer kan være hodepiner og tap av evnen til å føle / oppfatte kaldt og varmt, spesielt i hendene. Noen har også alvorlige smerter i armer og nakke.

Hyrocephalus (vannhode); Dette innebærer en massiv oppsamling av spinalvæske i hjernen, Chiari kan blokkere den normale flyten av spinalvæske, noe som skaper et økt press / trykk i hodet og kan føre til mentale skader og deformert skalle. Alvorlig hydrocephalus kan være dødelig, hvis ubehandlet. Lidelsen kan oppstå med alle typer Chiari (altså ved nr I, II, III og IV), men er mest vanlig ved type II. Behandling av hydrocephalus er tømming av spinalvæske og / eller innsetting av shunt i hodet.

Wikipedia skriver; Hydrocephalus er en sykdomstilstand hvor det foreligger forstyrrelser i omsetning av cerebrospinalvæske og hvor hjernens væskehulerom blir utvidet. Patofysiologisk skjelner man mellom obstruktiv og ikkeobstruktive former for hydrocephalus. Sykdommen kan være medfødt, oppstå i tidsrommet omkring fødselen, i barneårene eller i voksen alder. Sykdommen kan medføre vansker som kan minne om aspergers syndrom som eks. forståelsesvansker, lyd/lys sensitivitet, men graden av dette varierer på lik linje med aspergers syndrom.

Spina Bifida; Er en mangelfull utvikling av ryggmargen og / eller dens beskyttende dekke / hinne. Benene rundt ryggmargen former seg ikke slik de skal, og deler av margen blir liggende åpen og forårsaker delvise eller hele lammelser. Pasienter med type Chiari II, har vanligvis en myelomeningocele, en type spina bifida hvor bena i ryggen og nedre korsrygg ikke former seg normalt / som de skal, og strekker seg ut av ryggen i en sac-like åpning.

Wikipedia skriver; Spina Bifida er ryggmargsbrokk eller myelomeningocele (MMC), dette er en medfødt utviklingsforstyrrelse med manglende lukning av ryggvirvler og ryggmargen (nevralrøret).

Tethered cord syndrom; Oppstår når ryggmargen fester seg til den benete ryggsøylen. Denne progressive lidelsen forårsaker unormal strekking av ryggmargen og nerver i den nedre delen av kroppen og beina. Barn med myelomeningocele har økt risiko for å utvikle tethered cord senere i livet.

Spinal curvature; Er vanlig blant pasienter med syringomyeli eller Chiari I. To typer spinal curvature kan oppstå sammen med Chiari; Scoliose, som er en bøyning av ryggmargen til høyre eller venstre, og Kyphosis som er en fremover bøyning av ryggmargen. Spinal curvature er mest vanlig hos barn med Chiari der skjelettet ikke er fullt utviklet.